MENI

Naslovna » Dokumenta » Javne nabavke

Javne nabavke

 Preuzmite dokument PRAVILNIK o bližem uređivanju postupka Javne nabavke

 Preuzmite dokument PLAN Javnih nabavki za 2020. Godinu

 

PORTAL JAVNIH NABAVKI

Portal javnih nabavki - http://portal.ujn.gov.rs/

 

JAVNE NABAVKE

15.01.2020.

M-13/2020

ZNAČAJ MEĐUGENERACIJSKE POVEZANOSTI U FORMIRANjU STAVOVA I PONAŠANjA ZNAČAJNIH ZA SEKSUALNO I REPRODUKTIVNO ZDRAVLjE

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.01.2020.

M-12/2020

ULOGA MAJKI U MEĐUGENERACIJSKOJ SOLIDARNOSTI – PRAKSA(E) I PODRŠKA(E)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.01.2020.

M-11/2020

PRAĆENjE FAKTORA RIZIKA PO ZDRAVLjE NEFORMALNIH NEGOVATELjA U REPUBLICI SRBIJI

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.01.2020.

M-10/2020

STAVOVI RODITELjA O MIGRACIJAMA MLADIH

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.01.2020.

M-09/2020

PREVENCIJA MENTALNOG RAZBOLjEVANjA USAMLjENIH OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.01.2020.

M-08/2020

NAJBOLjI INTERES DETETA KROZ UNAPREĐENjE ZNANjA I VEŠTINA RODITELjSTVA

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.01.2020.

M-07/2020

PERCEPCIJA RODNIH ULOGA I DRUŠTVENO PRIHVATLjIVIH OBRAZACA PONAŠANjA OD STRANE ADOLESCENATA MUŠKOG POLA

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.01.2020.

M-06/2020

FUNKCIONALNIM PARTNERSKIM ODNOSIMA KA KOMPETENTNOM RODITELjSTVU

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude

 Preuzmite dokument Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude 2

 Preuzmite dokument Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude 3

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.01.2020.

M-05/2020

SREDINA BEZ NASILjA ZA DECU I MLADE

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude

 Preuzmite dokument Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude 2

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.01.2020.

M-04/2020

MOTIVISANjE LICA KOJA UČESTVUJU U DONOŠENjU ODLUKA ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE PODSTICANjA RAĐANjA I AGENDE 2030. UJEDINjENIH NACIJA

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.01.2020.

M-03/2020

UNAPREĐENjE ISPUNjENjA CILjEVA ODRŽIVOG RAZVOJA KROZ PROCES PRIORITIZACIJE JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.01.2020.

M-02/2020

UNAPREĐENjE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU I PRAĆENjE AKTIVNOSTI USMERENIH

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.01.2020.

M-01/2020

KAKO DO EFIKASNIJE LOKALNE POLITIKE ZA ISPUNjENjE CILjEVA ODRŽIVOG RAZVOJA – IZRADA PRIRUČNIKA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora

 Vrh strane