MENI

Naslovna » Demografija » Aktuelni demografski pokazatelјi

Aktuelni demografski pokazatelji

Tabela 1. Prirodno kretanje stanovništva u Republici Srbiji* u 2018. godini


Broj stanovnika 01.01.2019.godine

6.945.235

Broj živorođenih

63.399

Broj umrlih

101.458

Prirodni priraštaj

-37.059

Broj živorođenih na 1000 stanovnika

9,3

Broj umrlih na 1000 stanovnika

14,5

Prirodni priraštaj na 1000 stanovnika

-5.3

Broj umrle odojčadi na 1000 živorođenih

4,7

Prosečna starost majke pri rođenju prvog deteta

28,7

 

Tabela 2. Prirodno kretanje stanovništva u Republici Srbiji* u periodu 2007-2019. godina

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Živorođeni 68.102 69.083 70.299 68.304 65.598 67.257 65.554 66.461 65.66 64.73 64.89 63.98 64.399
Umrli 102.805 102.711 104 103.21 102.94 102.4 100.3 101.247 103.7 100.8 103.7 101.7 101.458
Prirodni priraštaj -34.703 -33.628 -33.701 -34.907 -37.337 -35.143 -34.746 -34.786 -38 -36.1 -38.8 -37.7 37.059

 

Tabela 3. Zaključeni i razvedeni brakovi u Republici Srbiji* u 2019. godini


Broj zaključenih brakova - ukupno

35.570

Broj zaključenih brakova na 1000 stanovnika

5,1

Prosečna starost mladoženje pri zaključenju braka

34,5

Prosečna starost neveste pri zaključenju braka

31,3

Broj zaključenih prvih brakova

28.113

Prosečna starost mladoženje pri zaključenju prvog braka

31,4

Prosečna starost neveste pri zaključenju prvog braka

28,6

Broj razvedenih brakova - ukupno

10899

Broj razvedenih brakova na 1000 stanovnika

1,6

Broj razvedenih brakova na 1000 zaključenih

306,4

Prosečna starost muža pri razvodu braka

44,2

Prosečna starost žene pri razvodu braka

40,6

 

Tabela 4. Prosečna starost stanovništva i očekivana dužina života živorođenih u Republici Srbiji*


Prosečna starost stanovništva –  ukupno

43,16

Prosečna starost stanovništva – muško

41,73

Prosečna starost stanovništva – žensko

44,53

Očekivana dužina života – muške dece

73

Očekivana dužina života –  ženske dece

78

                                                                               
* Od 1999. bez podataka za AP Kosovo i Metohija
Izvor podataka: Republički zavod za statistiku


demografski pokazatelji 2016
 Vrh strane