MENI

Naslovna » Demografija » Projekcije stanovništva Republike Srbije 2011–2041.

Projekcije stanovništva Republike Srbije 2011–2041.

Republički zavod za statistiku objavio je, na osnovu rezultata popisa 2011. godine srednjoročnu projekciju stanovništva Srbije u narednih trideset godina.

Rezultati (bez obzira na varijantu projekcije – niska, srednja, visoka, konstantna, nultog migracionog salda - koje su prikazani u tabeli) pokazuju da će u navedenom periodu stanovništvo Republike Srbije i dalјe biti izloženo procesu demografskog starenja. Udeo mladih je nizak i sa tendencijom dalјeg pada, dok je udeo starih visok i stalno raste.


Tabela 1. Ukupno stanovništvo Republike Srbije 2011–2041. godine (po varijantama projekcija)VARIJANTA PROJEKCIJA

Procena sredinom
2011. godine

2041

Apsolutni porast/pad
2011–2041

Indeks rasta 2041
(2011 = 100)

Niska

7.234.099 6.522.206 -711.893 90,2

Srednja

7.234.099 6.830.008 -404.091 94,4

Visoka

7.234.099 6.973.926 -260.173 96,4

Konstantna

7.234.099 6.173.971 -1.060.128 85,3

Nultog migracionog salda

7.234.099 6.180.614 -1.053.485 85,4


Prema niskoj varijanti, gde se uočava najintenzivniji proces starenja, učešće stanovništva mlađeg od 15 godina bi moglo da opadne sa 14,4 odsto na 11,7 odsto, dok bi učešće starijih od 65 godina moglo da poraste sa 17,3 odsto na 25,2 odsto.

Prema istoj varijanti, udeo najstarijih (80 i više godina) u ukupnoj populaciji bi se povećao sa 3,5 odsto na 7,8 odsto, a prosečna starost stanovništva bi porasla sa 42,1 na 46,5 godina.


Tabela 2. Osnovni starosni kontingenti stanovništva u Republici Srbiji 2011. i 2041. godina (niska i visoka varijanta projekcije)


STAROSNI KONTIGENT
2011

2041
Niska varijanta projekcije

2041
Visoka varijanta projekcije

Mlađi od 15 god.

14,4 % 11,7% 15,9%

Stariji od 65 god.

17,3% 25,2% 23,6%

Najstariji, 80 i više

3,5% 7,8% 7,3%

Prosečna starost stanovništva

42,1 46,5 44,1


Rezultati projekcija ukazuju da će u periodu do 2041. godine stanovništvo i dalјe demografski stariti, a Srbija će na kraju projekcionog perioda biti demografski starija, ukoliko se ostvari ma koja kombinacija pretpostavki na kojima se baziraju usvojene projekcione varijante. Razlike u pogledu promene starosne strukture po varijantama ispolјavale bi se jedino u intenzitetu odvijanja procesa starenja.

Sve varijante projekcija pokazuju da će neminovno doći do smanjivanja učešća radno sposobnog stanovništva (od 15 do 64 godina) u ukupnoj populaciji, a pad bi se kretao od 3,0 odsto do 8,2 odsto, zavisno od varijante.    

Projekcije stanovništva opština/gradova 2011–2041. pokazuju da je na kraju projekcionog perioda samo u petini opština zabeležen populacioni rast, pri čemu je veći broj tih opština na teritoriji Grada Beograda. S druge strane, u čak deset opština bi se broj stanovnika smanjio za više od 50 odsto, a izrazit depopulacioni trend beleže nerazvijene opštine Crna Trava, Babušnica i Gadžin Han.

Rezultati projekcija stanovništva ukazuju da je odluka države da preduzme odlučne akcije kroz dobro organizovanu i osmišlјenu populacinu politiku, jedina realna osnova za očekivanje da projekciona varijanta visokog fertiliteta bude ostvarena.


Grafikon 1: Kretanje ukupnog stanovništva Republike Srbije 1961–2041. (rezultati popisa 1961–2011. i projekcija 2011–2041, po varijantama)

 Grafikon
 Vrh strane