MENI

Naslovna » Dokumenta

Dokumenta

STRATEGIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

 Preuzmite dokument Strategija podsticanja rađanja

 Preuzmite dokument Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine

 Preuzmite dokument Nacionalna strategija o starenju

 Preuzmite dokument Strategija za upravlјanje migracijama

 Preuzmite dokument Nacionalni program zdravstvene zaštite žena, dece i omladine

 Preuzmite dokument Strategija za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti Republike Srbije

 Preuzmite dokument Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020.

 

ZAKONI

 Preuzmite dokument Zakon o zdravstvenoj zaštiti

 Preuzmite dokument Zakon o radu sa izmenama i dopunama

 Preuzmite dokument Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

 Preuzmite dokument Zakon o Kodeksu ponašanja državnih službenika

 

PROJEKCIJE STANOVNIŠTVA

 Preuzmite dokument Projekcije stanovništva Republike Srbije 2011-2041. godine

 Preuzmite dokument Projekcije stanovništva Srbije od 2010. do 2060. godine

 

PRAVILNICI

 Preuzmite dokument Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

 

SAVET ZA PRAVA DETETA

 Preuzmite dokument Opšti komentar br. 21 (2017) o deci u uličnoj situaciji

 

ISTRAŽIVANJA

 Preuzmite dokument STAVOVI I MIŠLjENjA GRAĐANA TRI OPŠTINE O NATALITETU I MERAMA O PODSTICAJU NATALITETA

 Preuzmite dokument Međugeneracijska saradnja za početnike

 Preuzmite dokument Utvrđivanje i promovisanje veze između politika fertiliteta Srbije i Agende 2030. Ujedinjenih nacija

 Preuzmite dokument Percepcija i svest građana o Ciljevima održivog razvoja

 Preuzmite dokument Analiza dostupnih statističkih indikatora održivog razvoja u Srbiji i Evropskoj Uniji kao polazna osnova za definisanje nacionalnih Ciljeva održivog razvoja, s posebnim osvrtom na ljudski potencijal (COR 1-5)

 Preuzmite dokument Rezultati istraživanja o uslovima odrastanja, razvoja i neophodnim sistemima podrške deci školskog uzrasta i njihovim roditeljima

 Preuzmite dokument Istraživanje o usklađivanju rada i roditeljstva

 Preuzmite dokument Karakteristike i stavovi visokokvalifikovane dijaspore i povratnika

 Preuzmite dokument Akciono istraživanje za kreiranje socijalne kohezije i holistički pristup zaštiti i razvoju dece u Republici Srbiji

 Preuzmite dokument Starenje i međugeneracijska solidarnost u instutucionalnom smeštaju

 Preuzmite dokument Ja, neformalni negovatelj

 Preuzmite dokument Unapređenje položaja neformalnih negovatelja

 Preuzmite dokument Povezanost hroničnih nezaraznih bolesti i reproduktivnog zdravlja u populaciji žena centralne Srbije (STEPwise Approach)

 Preuzmite dokument Istraživanje stavova i namera stanovništva o preseljavanju i utvrđivanje uticaja migracija na demografsko starenje u četiri jedinice lokalne samouprave, u cilju formulisanja preporuka za kreiranje mera populacione politike

 

 Vrh strane